לגו משאית כיבוי אש 60280

גילאים 4+
88 חלקים

99.90