מחסום משטרה

אתם מפקדי המשטרה ותפקידכם לתאם בין כל הניידות ולחסום את דרכי הבריחה של החשוד במכונית האדומה.
משחק המפתח יכולת אסטרטגיה והתמדה.
60 כרטיסים בעלי חידות הגיון ברמות קושי שונות

119.90