סולמות וחבלים

משחק לפיתוח כושר הריכוז והזיכרון המספרי.
המשחק תורם לשיפור התפיסה החזותית מרחבית ולחיזוק קשר עין-יד.

39.90