סלט יווני

משחק קלפים, חשבון במטבח. יחסים מאחד ועד חמש מוחבאים בכיף בתוך מרכיבי הסלט.
כל משתתף מנסה להיפטר מכל הקלפים שבידיו. בתורו הוא יכול להניח קלף אם אחד ממרכיבי
הסלט על הקלף גבוה ממרכיב אחד לפחות בקלף האחרון שהונח על השולחן.

49.90