Sale!

שרלוק

בעוד שרלוק מסתובב ומחפש רמזים חשוב לזכור כל רמז לאורך הדרך…
בתחילת המשחק, כל שחקן מנסה לזכור את כל הקלפים במעגל לפני שמסתירים אותם
עם הפנים כלפי מטה.
לאחר שמסתירים את הקלפים, שרלוק מתחיל לדלג מקלף אחד לאחר.
בכל פעם ששרלוק עוצר ליד קלף (עם הפנים כלפי מטה)
השחקן הנוכחי צריך לנחש מהו הפריט המופיע על גבי הקלף ולאחר מכן חושפים את הקלף.
שרלוק ממשיך לנוע כל זמן שהשחקן מנחש נכון. אם שרלוק נתקל בקלף שכבר נחשף,
השחקן לוקח את הקלף לרשותו.
השחקן הראשון שברשותו שישה קלפים הוא המנצח.

 

39.90

 
דילוג לתוכן